کلمات با تلفظ یکسان

Isle

جزیره  

John is from the British Isles.

جان اهل جزایر بریتانیا است.  

Aisle

راهرو،محل عبور بین دو ردیف صندلی  

The aisle in this theater is very narrow.

  فاصله راهروهای سالن این تاتر خیلی باریک است.   تلفظ هردو کلمه آیل هستشS هردو کلمه خوانده نمی شه.  

 Heir

وارث  

The eldest son is usually the heir.

معمولا بزرگترین پسر وارث است.  

Who is heir to the throne?

وارث سلطنت کیست؟  

Air

هوا

Let”s go out and have some fresh air.

برویم بیرون و کمی هوای تازه بخوریم.  

He sent the goods by air.

  کالا را با پست هوایی فرستاد.  

The clothes need to be aired.

  لباسها باید هوا بخورند  

Aid

کمک (کردن)  

He came to my aid.

او به کمک من آمد.

Do you know where the aid station is?

آیا میدانید پست امداد کجاست؟

Aide

معاون،پیشیار، آجودان مخصوص

Have you seen General’s aide?

آیا آجودان مخصوص تیمسار را دیده اید؟

ادامه مطلب بدون نظر

57592210

جملات شرطی نوع سوم

این نوع از شرطی ها درباره ی اتفاقاتی صحبت می کنند که می توانست در گذشته رخ دهد. و الان احتمال رخ دادن آن غیر ممکن است. بیشتر برای بیان احساس تاسف بکار می رود. به این نوع جملات، جملات شرطی کامل هم می گویند. ساختار این نوع شرطی ها به این شکل است:

ادامه مطلب بدون نظر

57592210

جملات شرطی نوع دوم

کاربرد: جملات شرطی نوع دوم به زمان حال مربوط میشوند. وضعیتی که در بند شرطی بیان شده است در حال حاضر وجود ندارد. اگر این وضعیت وجود داشت اتفاقی که در بند نتیجه بیان شده است میتوانست اتفاق بیافتد. ما واقعا انتظار نداریم که شرایطی که وجود دارد تغییر کند، فقط تصور میکنیم که اگر این وضعیت وجود داشت چه اتفاقی میتوانست بیافتد یا چه کاری میتوانستیم انجام دهیم. جمله زیر را در نظر بگیرید:

ادامه مطلب بدون نظر

فرق بین Some و any

 

There aren’t some books on the shelf. غلط

There aren’t any books on the shelf. صحیح

از some معمولا در جملات مثبت استفاده می‌شود. از any معمولا در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود. مثالها:

She has some books.

*** فرق بین Woman و wife

The man saw his woman in the street. غلط

The man saw his wife in the street. صحیح

در زبان انگلیسی تفاوت آشکاری بین wife و Woman وجود دارد. Wife زنی است که با مردی ازدواج کرده است و اکنون همسر است اما کلمه woman عمومیت دارد.

ادامه مطلب بدون نظر

11396150334424115691

ضرب المثل های انگلیسی

بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت ضرب المثلها ها هستند و معمولا به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است.

ادامه مطلب بدون نظر

مکالمات روزمره انگلیسی

اصطلاحات و مکالمات خیابانی ۲

Since when have you been coming to this gym? از چه وقتی شما به این باشگاه اومده اید؟

If you”re not home before 8 o”clock you will be in trouble, got it?

اگه تا قبل ۸ خونه نباشی به مشکل میخوری ، فهمیدی؟

You think she”ll go on a date with you? You wish!

فکر میکنی اون باهات قرار میزاره؟ عمرا.

That girl is dressed to kill tonight.

اون دختر امشب خیلی شیک شده.

If you”re going to have dinner at their house you”d better behave yourself.

اگه میخوای شام بری خونشون ، باید رفتار خوبی داشته باشی.

ادامه مطلب بدون نظر

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر صفات

  صفات کلماتي هستند که کيفيت و چگونگي افراد، اشياء، مکانها و … را بيان مي‌کنند. صفت تنها يک حالت دارد؛ يعني اينکه با اسم مفرد يا جمع، مذکر يا مؤنث بطور يکسان بکار مي‌رود:  

a young man/woman

young

  اما تنها موارد استثناء، صفات this وthat مي‌باشند که پيش از اسامي جمع به these و those تبديل مي‌شوند:  

this book – those books,  that boy – those boys

  مکان صفات صفت‌ها مي‌توانند در موقعيت‌ها و جاهاي مختلفي در يک جمله ظاهر شوند که در زير به مهمترين اين موقعيت‌ها اشاره مي‌شود: ۱- قبل از يک اسم:  

a good man, an old car, the green carpet

  گاهي بيش از يک صفت، اسمي را توصيف مي‌کنند:  

a good young man,

the beautiful green carpet

    ۲- پس از فعل be:  

You are beautiful

 

The bus is late

بجز فعل be، افعال ديگري نيز مانند  

seem، look، become

وstay مي‌توانند قبل از صفت قرار بگيرند:  

It looks interesting.

  (جالب به نظر مي‌رسد.)  

It is becoming sunny.

  (هوا دارد آفتابي مي‌شود.)   ۳- پس از the، که در اين صورت کلمه اصلي يک عبارت اسمي محسوب مي‌شود:    

the old پيران

the dead مردگان

ادامه مطلب بدون نظر

Powered by Warp Theme Framework