*اهمیت طراحی اصولی و مدیریت تکالیف منزل دردوره های فشرده و خصوصی آیلتس:عزیزانی که برای آمادگی آزمون آیلتس و تافل زمان کمی دارند،و هزینه ای که میتوانند برای کلاس خصوصی اختصاص دهند محدود میباشد، متاسفانه در اغلب موارد استفاده کافی از زمانی که در جلسه خصوصی با استاد آیلتس خود میکذرانند نمیبرند!از آنجایی که تکالیف و تمارینی که زبان آموز میتواند در منزل،بدون اینکه هزینه کلاس خصوصی آیلتس راپرداخت کند،انجام دهد، در وقت محدود و گران قیمت جلسه خصوصی انجام میشود ،طوری که استاد به کارهای شخصی خود میپردازد ،و به زبان آموز وقت میدهد که چیزی بنویسد و یا تمرینی را حل کند!در آکادمی دیالوگ،شیوه اموزشی طوری طراحی شده ،که آن دسته از مطالبی که زبان اموز میتواند خود درمنزل انجام دهد ،با توضیحات و راهنمایی های کامل و انجام نمونه در حضور او به عنون تکلیف منزل تعیین میشود،و فقط آن روی آن دسته از مطالب که به تمرین،رفع اشکال و آموزش گرفتن با تخصص و تجربه حضوری استاد متخصص آیلتس نیاز دارد ، سر کلاس آیلتس وقت گذاشته میشود!