مقاله ۱٫اهمیت مهارت در استفاده از زمان ها درگرفتن  نمره آیلتس بالای ۵/۵

 

در قسمت های speaking وwriting ،هدف ساختن جمله ای است که:

۱-اولا معنی داشته باشد و بی سرو ته نباشد ،

۲- ثانیا معنی ای که میدهد همانی باشد که زبان آموز در ذهن دارد ،

۳-و سوما جواب سوال مطرح شده را کامل بدهد!

شروع چنین جمله ای با فاعل و فعل است ،فاعل که از اسامی است و بسته به صورت سوال مشخص است،بنابراین اولین قدم برای گفتن و یا نوشتن یک جمله درست تشخیص گرامر فعل تان است ،و اولین و مهم ترین گرامر فعل زمان آن است،وگرنه جمله یا کاملا غلط و بی معنی میشود،یا معنی آن عوض میشود و منظور مورنظرشما را نمیرساند،و یا جواب موردنظر سوال را نمیرساند ،که در هر سه حالت شما نمره از دست خواهید داد،به عبارت دیگر اگر در تشخیص  و استفاده درست از زمان هامهارت کامل پیدا کنید،با یک دانش متوسط لغت های عمومی و لغت های موضوعی میتوانید نمره ۶٫۵-۵ را در speaking وwriting بیاورید.

 

همچنین در قسمت های Reading و Listening درصد قابل توجهی از توانایی درک مطلب و تشخیص جواب درست به زمان جمله بستگی دارد.

 

که این گویای میزان اهمیت مهارت پیدا کردن درزمان هاست، واینکه باید  به صورت کاربردی ، اصولی،ومرحله به مرحله  به شما اموزش داده شده،و به صورت کاربرد در جمله سازی با شما تمرین شود تا در ساخت و تشخیص روان آنها در حداقل زمان،مهارت پیدا کنید.