Note-Taking  که عبارت است از یاد داشت کردن سریع اید ه های اصلی (main ideas)،در اصل یک مهارت listening  تافلی است،توانایی ای است که داوطلبین آزمون تافل باید درآن مهارت کامل پیدا کنند، از آنجایی که در قسمت listening تافل ،اول به فایل آدیو گوش کرده میشود،و بعد سوال ها دیده میشوند،بنابراین داوطلبین باید هر آنچه میتوانند از اطلاعاتی که میشنوند را ثبت کنند که بعد وقتی سوال ها رامیبینند فراموش نکنند و بتوانند سوال ها را جواب بدهند.

 

در قسمت های اول و دوم IELTSآیلتس ، قبل از گوش کردن به فایل آدیو برای خواندن سوال ها به شما وقت داده میشود، واز آنجایی که صورت سوال ها کوتاه بوده،ومطالب ساده تر و قابل تشخیص تر است ، ،میتوانید بعد از آموزش گرفتن تکنیک ها و تمرین کافی مراحل اول و دوم (مقاله۴) ،همانطور که به ادیو گوش میدهید جواب ها را تشخیص داده و در جای خالی بنویسید.

 

اما در section های سوم و چهارم ،متن ادیوها درس های استاد سر کلاس دانشگاه ،و صحبت دانشجویان در فضای دانشگاهی است ،از طرفی مطالب طولانی تر و پیچیده ترند،سرعت کمی بالاتر است و زبان مورد استفاده کمی سنگین تر است،و از طرفی صورت سوال ها طولانی تر بوده و زمانی که برای خواندن سوال ها به شما داده میشود معمولا برای خواندن همه قسمتهای همه سوال ها کافی نیست. یعنی شرایط تا حدی به شرایط تافلی نزدیک میشود.اکثریت داوطلبین آیلتس در قسمت های اول و دوم خوب عمل کرده و نمره از دست نمیدهند ،ولی اکثریت زبان آموزان در قسمت های سوم و چهارم دچار چالش شده و عمده نمره ای که از دست میدهند در این دو قسمت است.