بهترین دیکشنری های اینترنت این ۳ هستند:

 

۱٫کلمه موردنظر را تایپ کرده و بعد از آن کلمه Defenition را تایپ کنید،اطلاعات کاملی به شماخواهدداد،توضیح معنی،معانی متعدد ،جمله مثال،Synonymهای قابل اعتماد،ودکمه moreرا پایین صفحه بزنید معادل فارسی هم دارد.

 

۲٫The Free Dictionary:یک منبع گسترده و موثق اطلاعات مفید راجع کلمات است.

 

۳٫Thesarus.Com:برای Synonym معانی مختلف یک کلمه بسیار منبع مفیدی است.

 

۴٫Farsi.Dic: تنها دیکشنری انگلیسی به فارسی ای است که جملات مثال انگلیسی و معادل فارسی برایشان دارد، که معنی کلمه و مدل استفاده اش در جمله را خوب نشان میدهد.