تماس با ما

 

 گروه دیالوگ  هر روز از ۹ صبح تا ۹ شب پاسخ گوی سوالات شما خواهد بود،و در صورت ترافیک سوالات متقاضیان ،محدوده زمانی ای به شما اعلام شده و طی آن مشاور دیالوگ با شما تماس خداهد گرفت.:

 

تلفن: ۷۸ ۵۰ ۱۴ ۴۴

EMAIL: educationoffice.dialogue@gmail.com