اگر در جلسه اول و دوم شاهد موارد زیر بودید ،میتوانید با خیال راحت به شیوه آموزشی موسسه اعتماد کنید:

 

۱-تعیین سطح فقط براساس speaking وwriting  انجام شده وبرای تعیین سطح یک امتحان آیلتس آزمایشی کامل برگزار نمیشود.(*دلیل)

 

۲-پروسه آموزش کاملا برنامه ریزی شده و مرحله به مرحله است ،و در جلسات اول به شما گفته میشود که در هر مرحله چه مهارت هایی کسب خواهید کرد.( روش تدریس اصولی و با دقت طراحی شده)

 

۳-جلسات اول به ساخت مهارت های پایه ای:جمله سازی و درک مطلب در شما میگذرد و مستقیم سراغ حقه های آیلتسی ، نکته ها،و تکنیک ها رفته نمیشود. (روش تدریس ریشه ای ،برای مهارت سازی واقعی ،در مقابل ساختن توهم مهارت =مهارت کاذب)

 

۴-بعد از اتمام هرجلسه تکالیف مشخص و دقیقی به شما داده میشود ،و هدف آموزشی آن برای شما توضیح داده میشود و اول جلسه بعد حتما سر کلاس روی تکالیف شما کار (رفع اشکال)میشود.

 

۵-مراحل اول (pre-iltsودوره استراتژی و تکنیک) بیش از ۳-۴ ماه نیست.(روش تدریس اصولی در حداقل زمان)

 

۶-مشاوره و برنامه ریزی آموزشی مجزا برای هر داوطلب انجام میشود و همه زبان آموزان بی توجه به تفاوت سطح و توانایی ،در یک کلاس گنجانده نمیشوند. (قربانی نکردن نیازهای آموزشی فردی در راستای سودمحوری)

 

۷-برای قسمت های  ۱و ۲ که نیازی به آموزش خصوصی ندارد ،در صورت امکان و و جود کلاس گروهی ،کلاس خصوصی پیشنهاد نمیشود .(درستکاری آموزشی)

 

.*(یک آزمون کامل آیلتس بدون اینکه داوطلب آموزشی دریافت کرده باشد و در حالی که مدتی از دنیای زبان دور بوده، صرفا کارکرد تضعیف روحیه  زبان آموز را دارد با هدف  ایجاد این تاثیر روانی کاذب که به گذراندن دوره طولانی تری برای نمره مورد نظر احتیاج دارد.)