مرحله اول:ساختن مهارت درک مطلب در حالت شنیداری:تشخیص درست گرامر و لغات بدون دیدن حالت نوشتاری انها،

وآشنایی و توانایی تشخیص  تلفظ استاندارد،تلفظ با لهجه انگلیسی(British)، سرعت ،و نوع مطالب ارائه شونده درListening

آیلتس

مرحله دوم:مهارت در تکنیک Keyword-Based  گوش کردن برای تشخیص جواب، حتی بدون دانستن معنی کلمه.

 

مرحله سوم:مهارت Note-Taking برای Sectionهای سوم و چهارم Listening آیلتس

 

مرحله چهارم:مهارت پیاده سازی تکنیک های Reading آیلتس در تشخیص جواب درست Listening.

 

اولا :ترتیب این مراحل باید به دقت رعایت شود که مهارت شکل گرفته و تثبیت شود!

دوما : حجم و پیوستگی خاصی از تمرین در هر مرحله که استاد متخصص تعیین میکند باید انجام شود که مهارت به درستی شکل گرفته و تثبیت شود .

سوما:دقت کنید که کل پروسه این ۴مرحله باید زیر نظر و با اطلاع رسانی کامل و مشورت با استاد آیلتس انجام شود،در صورتی که زبان آموز به مشکلی از هر نوع برمیخورد،و احساس میکند که نمیتواند تمرین ها را انجام دهد،برایش سخت است و یا  پیشرفت نمیکند ،باید مشکل را در اسرع وقت به استاد خود اطلاع دهد ،تا او که سالها در این زمینه تجربه دارد ،و همه انواع مشکلات احتمالی،دلایل و راه حل آنها را میداند ،راهنمایی های لازم را به او بکند تا مهارت هایش به موقع  ودرست  شکل بکیرند.

 

نکته بسیار بسیار مهم:زبان آموزانی که دستورالعمل استاد را ندیده گرفته و سرخود برای خود نسخه تجویز میکنند، وبعد از اینکه پیشرفت نکردن شان طبق برنامه در نتیجه امتحان های Mock*  مشخص میشود، راجع به رعایت نکردن دستورالعمل استاد خود همچنان اطلاعات درست به او نمیدهند، زمان دیدن نمره Listening خود در کارنامه شان ناراضی خواهند بود!و معمولا پس از چندی اعتراف میکنند که :”اون طوری سختم بود ،این طوری انجام دادم!” ،یا” وقت نداشتم این طوری انجام بدم ،یه طور دیگه انجام دادم!”یا “به نظرمن این شیوه درست نبود انجام ندادم!!!”توجه کنید که هیچ تمرین و تکلیف منزلی بی هدف نیست ،وهر شیوه انجام تمرینی که به شما توصیه میشود هدف آموزشی برنامه ریزی شده ای دارد ،که  طی تجربه چندین ساله ما نتیجه داده است !و اگربه هردلیلی قادر به انجام آن نیستید ، باید به استاد خود اطلاع دهید که شیوه تمرینی  دیگری جایگزین آن شود ،که آن هدف آموزشی را تامین کند!

 

*امتحا ن Mock(Mock Test):یک امتحان آزمایشی مشابه آزمون اصلی آیلتس است که در طول دوره آموزش داوطلب هر دو هفته تا یک ماه  یک باربرگزار میشود ،که روند یادگیری،شکل گیری مهارت ها و پیشرفت او سنجیده شده و تحت نظر قرار گیرد.در واقع این امتحان ملاکی است برای سنجش اینکه آیا زبان آموز با سرعت و کیفیت مورد نظر پیش میرود  یا نه ،و  نقاط ضعف او شناسایی شده و روی آنها کارشود.